Bloczki silikatowe chociaż są ciężkie oraz średnio atrakcyjne pod względem izolacyjnym, to oznacza je niezwykle dobra odporność na ściskanie. Natomiast uzyskanie dobrej oraz solidnej konstrukcji ściany potrzebuje (też dodatkowo co w wypadku innych materiałów) wykorzystania dobrej zaprawy. Silikaty można układać tak na zaprawę standardową (grubą), jak również na fugę cienkowarstwową.

Z silikatów tworzone są cegły, bloczki oraz bloki wielkowymiarowe

Czasem silikaty są mieszane z betonem komórkowym. Wynika to z tego, iż oba produkty robi się z tychże samych materiałów oraz klasyfikowane są do tejże samej grupy białych fragmentów murowych. Rożni je natomiast znamiennie metoda produkcji, natomiast co za tym idzie parametry technologiczne. Proces produkcji silikatów polega na stworzeniu mieszaniny wapienno-piaskowej, jaką wypełnia się formy oraz poddaje sprasowaniu, po czym jest przebieg autoklawizacji.

Wartości

Bloczki Silka są produktami bardzo trwałymi. Wytrzymałość na zniszczenia mechaniczne oraz małe temperatury to z pewnością jeden spośród ich ważnych atutów. Również instynktownie twardnieją pod wpływem kontaktu z powietrzem, dzięki czemu z każdym dniem są jeszcze mocniejsze. Ta właściwość powoduje, iż robione z nich ściany mogą być cieńsze aniżeli te, do jakich stosuje się delikatniejszych produktów. Bloczki wapienno-piaskowe nie przepuszczają też ciepła oraz mają odpowiednie parametry dźwiękowe. Są ciężkie oraz dobrze wygłuszają zarówno szum z zewnętrz, jak również dźwięki z bliskich pomieszczeń. Również mogą gromadzić wilgotność, tworząc w domu dobre wymogi mikroklimatyczne.

Elastyczność

Składniki silikatowe wyróżniają się dużymi walorami użytkowymi w niemalże każdej kategorii klasyfikacji, natomiast w zestawieniu z różnymi produktami można je przyjąć za jedne spośród najlepszych. Ich przydatność sprawdza się w różnych typach budownictwa przy stawianiu różnych form ścian. Można je wykorzystywać do wszystkich typów ścian murowych. Ze względu na ich dużą odporność na ściskanie w szczególności nadają się do zrobienia ścian obciążonych pionowo oraz poziomo

Jak dobrać dobre bloczki silikatowe?

Z racji na duże parametry wytrzymałościowe, jakie porównywalne są z betonem, podczas doboru bloczków należałoby kierować się często wymiarami. Każdy bloczek wapienno-piaskowy ma niezwykle dokładne wymiary, co pochodzi z procesu przemysłowego. Wielkość niektórych elementów należałoby dobrać do rozmiaru konstrukcji. Podczas budowy domu można sięgnąć po ważniejsze elementy, aczkolwiek lekkie roboty wykończeniowe czy dookoła budynku przyjemnie będzie wykonać za pomocą drobniejszych materiałów.

Sprawdź bloczki Silka na: https://www.betor.pl/bloczki-silka/