Wiadomo – smog jest tym bardziej uciążliwy, im większe będzie stężenie pyłów w powietrzu. Wówczas jedną z pierwszych czynności rekomendowanych przez ekologów, specjalistów ochrony środowiska czy też przedstawicieli władz jest prosta instrukcja – miarę możliwości proszę pozostać w domach.